توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


شکار مار توسط عقاب

عقابی برای غذا دادن به جوجه خود تصمیم میگیرد ماری را شکار کند، اتفاقی عجیب در دنیای حیوانات، صحنه هایی که تاکنون ندیده اید.

نحوه انتقال مار شکار شده به لانه از خود شکار دیدنی تر است.

در انتهای فیلم مبارزه عقاب با یک مار افعی را شاهد خواهیم بود.

اگر از ویدئو "شکار مار توسط عقاب" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.