توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


شکار مار دریایی سمی توسط عقاب

مارهای دریایی بخاطر سمی بودن در درون آب دشمنی ندارند و کمتر جانوری در دریا آنها را برای غذا شکار میکند.

اما دشمن اصلی آنها از هوا نازل میشود و آنها را شکار میکند ولی آنها در هوا نیز از خود دفاع میکنند!!!

اگر از ویدئو "شکار مار دریایی سمی توسط عقاب" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.