توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


حمله حیوانات وحشی به انسانها

پنج مورد حمله حیوانات وحشی به انسانهایی که نکات ایمنی را هنگام برخورد با حیوانات رعایت نمیکردند.

1) حمله خرس گرسنه به توریست

2) خودکشی با رفتن به قفس شیرها

3) حمله تمساح به مربی

4) قتل مردی توسط ببرها که قصد داشت بدون بلیط وارد باغ وحش شود

5) قتل فیل بان توسط فیل عصبانی

اگر از ویدئو "حمله حیوانات وحشی به انسانها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.