توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


دایناسورها چگونه نابود شدند؟

سقوط شهاب سنگ های عظیم دلیل اصلی نابودی حیات در 65 میلیون سال قبل عنوان شده است.

اما بودند حیواناتی هم که توانستند از این حادثه جان سالم بدر ببرند.

اگر از ویدئو "دایناسورها چگونه نابود شدند؟" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.