توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


کوچک اما مرگبار

حیوانات خطرناک همیشه هم بزرگ نیستند.

تروودون ها داناسورهای کوچکی بودند که با حمله دسته جمعی به شکار فرصت هرگونه مقابله ای را از شکار خود میگرفتند.

اگر از ویدئو "کوچک اما مرگبار" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.