توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


شکست شیر نر از گوساله جوان

شیر نر قصد شکار گوساله گاومیش را دارد اما گوساله قویتر است.

نبردی خونین در میگیرد اما هیچکدام میدان را خالی نمیکنند تا سرانجام شیر نر از پای در میاید.

اگر از ویدئو "شکست شیر نر از گوساله جوان" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.