توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


دزدیدن غذای مار توسط میمون

ماری یک موش زا شکار کرده و آنرا می بلعد. اما یک میمون طمعکار موش را از دهان مار دزدیده و برای خودش میبرد.

اگر از ویدئو "دزدیدن غذای مار توسط میمون" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.