توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


نبرد زرافه ها

زرافه ها بوکسورهای خوبی هستند اما نه با استفاده از دستها بلکه با ضربه های سهمگینی که میتوانند با سرهای خود به رقبا وارد کنند.

اگر از ویدئو "نبرد زرافه ها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.