توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


جفت گیری و زایمان شیرها

زایمان سخت ترین کاری است که یک جاندار میتواند انجام دهد و این درد را همه جانداران ماده با عشق تحمل میکنند.

اگر از ویدئو "جفت گیری و زایمان شیرها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.