توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


رقص جفت گیری در دوران دایناصورها

وقتی فصل جفت گیری حیوانات فرا میرسد همه نرها سعی میکنند با انجام حرکات خاص نظر ماده ها را بخود جلب نمایند.

این موضوع در همه دوران و بین همه جانداران وجود داشته است و دایناصورها هم از این مورد استثناء نداشته اند.

اگر از ویدئو "رقص جفت گیری در دوران دایناصورها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.