توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


نبرد بین مورچه ها

در یک جنگل در استرالیا گروهی از مورچه ها به لانه مورچه های همسایه حمله میکنند و نبردی سهمگین بین آنان صورت میگیرد.

اگر از ویدئو "نبرد بین مورچه ها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.