توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


قبیله مورسی در اریتره (اتیوپی)

فیلم مستند کوتاهی در مورد یک قبیله قدیمی در کشور اتیوپی بنام مورسی تهیه شده را برای شما آماده کرده ایم.

افراد این قبیله از راه دامداری، کشاورزی و شکار زندگی خود را تامین میکنند.

زنان این قبیله برای زیبایی با استفاده از ابزار خاص سوراخهای بزرگی در لبها و گوش های خود ایجاد میکنند.

خون گاو یکی از نوشیدنی هایی است که در مراسم خاص مورد استفاده آنها قرار میگیرد.

اگر از ویدئو "قبیله مورسی در اریتره (اتیوپی)" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.