توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


حمله شیرهای گرسنه به فیل جوان

یک فیل جوان هنگام چرا کردن مورد حمله چندین شیر ماده قرار میگیرد و نهایتا چاره را پناه بردن به آب میبیند.

اما در آب هم دشمن خطرناکی به کمین نشسته است.

اگر از ویدئو "حمله شیرهای گرسنه به فیل جوان" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.