توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


بازی با دم شیر

در عالم حیوانات رعایت احترام بزرگترها از کودکی به توله ها آموزش داده میشود.

اما انگار این توله شیر هنوز یاد نگرفته نباید با دم شیر نر بازی کند!!!

اگر از ویدئو "بازی با دم شیر" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.