توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


طمع موش صحرایی به مار افعی

یک موش صحرایی بدجنس قصد حمله و شکار یک مار افعی را میکند.

اما مار افعی شکار ساده ای برای او نیست.

اگر از ویدئو "طمع موش صحرایی به مار افعی" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.