توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


تعقیب و گریز ملخ کونگ فو کار و عنکبوت سیاه

ملخ کونگ فو کار ملخ کوچکی است که قادر به پرواز نیست اما پاهای بلندش میتواند هنگام پریدن از شاخه های گیاهان کمکش کند.

دلیل نامگذاری این ملخ حرکات خاصی است که هنگام خطر انجام میدهد.

ملخ ها همنوع خوار هم هستند!!!

اگر از ویدئو "تعقیب و گریز ملخ کونگ فو کار و عنکبوت سیاه" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.