توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


شکار مار توسط ببر سیاه

مار آناکوندا خزنده ای بدون سم اما عظیم الجثه است و میتواند با استفاده از ماهیچه های خود حیوانات بزرگ را خفه کرده و ببلعد.

اما ببر هم حیوان کوچکی نیست و هنگامیکه گرسنه است قادر است از پس این مار بزرگ برآید.

اگر از ویدئو "شکار مار توسط ببر سیاه" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.