توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


کمک خانواده فیل ها

یک بچه فیل در وسط جاده از حال رفته و به زمین می افتد، اما خانواده و بخصوص مادر و برادرش به کمک او می آیند.

اگر از ویدئو "کمک خانواده فیل ها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.