توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


فرار ایگوانا از چنگ مارها

مارها حیوانات خطرناکی هستند اما تا زمانیکه موجودی بیحرکت باشد به او حمله نمیکنند.

ایگوانا این موضوع را میداند اما وقتی مار بیش از حد نزدیک شده باشد چاره ای جز فرار ندارد بخصوص وقتی بجای یک مار ده ها مار بدنبالش باشند.

اگر از ویدئو "فرار ایگوانا از چنگ مارها" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.