توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


جنگ سوسمار و مار برق دار

مار میتواند غذای خوبی برای سوسمارهای پوست کلفت باشد، اما مار برق دار چطور؟

این مار میتواند با شوک های اکتریکی حریف خود را تا حد مرگ شکنجه دهد.

اگر از ویدئو "جنگ سوسمار و مار برق دار" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.