توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


نبرد کوسه و تمساح

یک تمساح در جستجوی حریم تازه وارد محدوده یک کوسه میشود و نبردی سهمگین شروع میشود نبردی که پیروز نخواهد داشت.

اگر از ویدئو "نبرد کوسه و تمساح" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.