توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


ببرها، سریع و خشن

در بین حیوانات درنده، ببرها بهترین توانایی استتار را دارند و این توانایی جبران سرعت کم آنها را میکند.

اما در سرعت کشتن شکار بی نظیر هستند.

اگر از ویدئو "ببرها، سریع و خشن" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.