توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


مار قاتل دریایی

شاید فکر کنید کوسه ها خطرناکترین مجودات دریا هستند، اما اشتباه میکنید.

این مار دریایی که در واقع نوعی ماهی دراز است، اگر گرسنه باشد حتی به کوسه ها هم رحم نمیکند.

اگر از ویدئو "مار قاتل دریایی" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.