توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


9 مورد حمله تمساح به انسان

تمساح ها جزو خزندگانی هستند که فک قوی و دندانهای تیزی دارند.

رها شدن از فک محکم تمساح ها کاری بس مشکل است بخصوص اگر شکار یک انسان باشد!!!

اگر از ویدئو "9 مورد حمله تمساح به انسان" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.