توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


نجات بوفالو از چنگ شیر توسط فیل جوان

یک بوفالو جوان گرفتار چنگال یک شیر ماده میشود اما در اوج ناامیدی یک فیل جوان وارد معرکه شده و شیر را فراری میدهد.

اگر از ویدئو "نجات بوفالو از چنگ شیر توسط فیل جوان" خوشتان آمد با کلیک برو دکمه آنرا مشخص کنید تا ما با سلیقه شما بیشتر آشنا شویم و در آینده کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنیم.